עמוד:109

כב הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם , אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם ? כג ויאמר יהוה אל משה : היד יהוה תקצר ? עתה תראה היקרך דברי אם לא . כד ויצא משה וידבר אל העם את דברי יהוה , ויאסף שבעים איש מזקני העם ויעמד אתם סביבת האהל . כה וירד יהוה בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים . ויהי כנוח עליהם הרוח , ויתנבאו ולא יספו . ומצא להם ( כב : ( האם יהיה להם מספיק ? היד יהוה תקצר ( כג : ( האם יש משהו שה' לא יכול לעשות ? היקרך דברי אם לא ( כג : ( אם מה שאמר ה' יקרה או לא . כנוח עליהם הרוח ( כה : ( כאשר רוח אלהים נחה על 70 הזקנים . ויתנבאו ( כה : ( הם קבלו נבואה , קבלו מסר מה . ' ולא יספו ( כה : ( לא התנבאו פעם נוספת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר