עמוד:108

לה' יש פתרון טז ויאמר יהוה אל משה : אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושטריו , ולקחת אתם אל אהל מועד , והתיצבו שם עמך . יז וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם , ונשאו אתך במשא העם , ולא תשא אתה לבדך . יח ואל העם תאמר : התקדשו למחר ואכלתם בשר כי בכיתם באזני יהוה לאמר : מי יאכלנו בשר ? כי טוב לנו במצרים . ונתן יהוה לכם בשר ואכלתם . יט לא יום אחד תאכלון ולא יומים , ולא חמשה ימים ולא עשרה ימים ולא עשרים יום . כ עד חדש ימים עד אשר יצא מאפכם , והיה לכם לזרא , יען כי מאסתם את יהוה אשר בקרבכם , ותבכו לפניו לאמר : למה זה יצאנו ממצרים ? כא ויאמר משה : שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו , ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים ? אספה ( טז : ( תאסף , תרכז . זקני העם ( טז : ( מנהיגי השבטים . ואצלתי מן הרוח אשר עליך ( יז : ( אקח מרוח ה' שנחה עליך . ושמתי עליהם ( יז : ( אתן ל-70 הזקנים מרוח ה' שנחה על משה . ונשאו אתך במשא העם ( יז : ( הם יהיו אחראים יחד אתך להנהגה של העם . עד אשר יצא מאפכם : ( כ ) עד שכבר לא תרצו לאכל יותר בשר . והיה לכם לזרא : ( כ ) יגעיל אתכם . יען כי : ( כ ) מפני ש ... מאסתם : ( כ ) דחיתם , לא רציתם . רגלי ( כא : ( הולכי רגל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר