עמוד:107

משה מתקשה להנהיג את העם לבד יא ויאמר משה אל יהוה : למה הרעת לעבדך ולמה לא מצתי חן בעיניך , לשום את משא כל העם הזה עלי ? יב האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילדתיהו ? כי תאמר אלי : שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו . יג מאין לי בשר לתת לכל העם הזה ? כי יבכו עלי לאמר : תנה לנו בשר ונאכלה . יד לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה , כי כבד ממני . טו ואם ככה את עשה לי , הרגני נא הרג , אם מצאתי חן בעיניך , ואל אראה ברעתי . הרעת ( יא : ( עשית רע . לשום את משא כל העם הזה עלי ( יא : ( ששמת עלי את האחריות להנהיג את העם , אחריות כבדה כמו משא שקשה מאוד להרים . האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילדתיהו ( יב : ( האם אני הייתי בהריון וילדתי את העם הזה ? כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את הינק על האדמה ... ( יב : ( מדוע אתה דורש ממני להחזיק את העם כמו מטפל שלוקח תינוק על הידים ? כבד ממני ( יד : ( התפקיד קשה לי מדי . הרגני נא הרג ... ואל אראה ברעתי ( טו : ( אני מעדיף שתהרג אותי כדי שלא ארגיש רע כל כך . משה , תן לנו בשר ! אני לא יכול יותר לבד ! משה , אנחנו רעבים ! בשר !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר