עמוד:106

ו ועתה נפשנו יבשה אין כל , בלתי אל המן עינינו . ז והמן כזרע גד הוא , ועינו כעין הבדלח . ח שטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה , ובשלו בפרור ועשו אתו עגות , והיה טעמו כטעם לשד השמן . ט וברדת הטל על המחנה לילה , ירד המן עליו . י וישמע משה את העם בכה למשפחתיו , איש לפתח אהלו , ויחר אף יהוה מאד , ובעיני משה רע . נפשנו יבשה : ( ו ) אין לנו כוח . בלתי אל המן עינינו : ( ו ) רק מן אנחנו רואים ואוכלים . כזרע גד : ( ז ) המן דומה לזרעים של צמח שנקרא גד , שהם עגלים ולבנים . ועינו כעין הבדלח : ( ז ) המן מבריק כמו אבן יקרה ונוצצת שנקראת בדלח . שטו : ( ח ) שוטטו . ולקטו : ( ח ) לקטו , אספו . ברחים : ( ח ) מתקן לטחינת זרעים . דכו במדכה : ( ח ) כתשו ופוררו בתוך קערה קטנה . ובשלו בפרור : ( ח ) בשלו בתוך פרור . פרור = סיר בשול . כטעם לשד השמן : ( ח ) המן היה טעים כמו מאכל שמןועסיסי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר