עמוד:104

יא העם התלונן בפני משה : קשה להם ונמאס להם לאכל רק מן . גם משה התלונן בפני : ה' קשה לו והוא לא מסגל לדאג לכל העם לבד . ה' מצא פתרונות : 70 זקנים יעזרו למשה להנהיג את העם , ואל המחנה יגיעו המוני שלוים - צפורים שהעם יוכל לאכל . בני ישראל מתלוננים ונענשים א ויהי העם כמתאננים , רע באזני יהוה . וישמע יהוה ויחר אפו ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה . ב ויצעק העם אל משה , ויתפלל משה אל יהוה ותשקע האש . ג ויקרא שם המקום ההוא תבערה , כי בערה בם אש יהוה . בני ישראל מתגעגעים לאכל במצרים ד והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה , וישבו ויבכו גם בני ישראל , ויאמרו : מי יאכלנו בשר ? ה זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם , את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים . כמתאננים : ( א ) מתלוננים . ויחר אפו : ( א ) ה' כעס . ותבער בם אש יהוה : ( א ) אש ששלח ה' בערה בתוך מחנה בני ישראל . ותאכל : ( א ) שרפה ופגעה . ותשקע האש : ( ב ) האש כבתה . והאספסף : ( ד ) המון אנשים שהתאספו יחד . אשר בקרבו : ( ד ) שבתוכו , שבתוך מחנה בני ישראל . התאוו תאוה : ( ד ) השתוקקו למשהו , התחשק להם מאוד , רצו מאוד משהו שלא היה להם . הדגה : ( ה ) הדגים . נאכל : ( ה ) אכלנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר