עמוד:103

ארון הברית לג ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים , וארון ברית יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה . לד וענן יהוה עליהם יומם , בנסעם מן המחנה . לה ויהי בנסע הארן ויאמר משה : קומה יהוה ויפצו איביך , וינסו משנאיך מפניך . לו ובנחה יאמר : שובה יהוה רבבות אלפי ישראל . וארון ברית יהוה ( לג : ( הארון שבו נשמרו לוחות הברית . לתור להם מנוחה ( לג : ( לחפש להם מקום שבו יוכלו לנוח , לחנות במדבר . ויהי בנסע הארן ( לה : ( כאשר הארון נסע לפני המחנה . קומה יהוה ( לה : ( קום וצא להלחם . ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך ( לה : ( האויבים שלך יברחו מפניך . ובנחה ( לו : ( כאשר הארון נח , בזמן חניה . שובה יהוה רבבות אלפי ישראל ( לו , ה' : ( שהוא האל של עם ישראל הגדול , שב מהמלחמה . כאן גרים בכיף יששכר , יהודהוזבולון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר