עמוד:99

ג מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל , תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן . ד ואתכם יהיו איש איש למטה , איש ראש לבית אבתיו הוא . כל יצא צבא : ( ג ) כל מי שמתאים להיות חיל , מי שמתאים להתגיס לצבא . תפקדו : ( ג ) תספרו . לצבאתם : ( ג ) לפי היחידות הצבאיות שלהם , לפי הקבוצות שהם משתיכים אליהן . איש איש למטה : ( ד ) לכל שבט יהיה נציג שיספר את השבט יחד עם משה ואהרן . מטה = שבט . איש ראש לבית אבתיו הוא : ( ד ) כל נציג של שבט הוא ראש של משפחה . מפקד . הוא סופר אותנו ! מה הוא עושה ? אתהואתהואתה , אוף ! לא לזוז ! מהתחלה ! יפי . כבר התחלנו לפחד שהוא לא סופר אותנו ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר