עמוד:95

לב מפני שיבה תקום , והדרת פני זקן , ויראת מאלהיך , אני יהוה . לג וכי יגור אתך גר בארצכם , לא תונו אתו . לד כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם , ואהבת לו כמוך , כי גרים הייתם בארץ מצרים . אני יהוה אלהיכם . לה לא תעשו עול במשפט , במדה במשקל ובמשורה . לו מאזני צדק , אבני צדק , איפת צדק והין צדק יהיה לכם . אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים . לז ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי , ועשיתם אתם . אני יהוה . מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ( לב : ( כבד אנשים זקנים ומבגרים ממך . לא תונו ( לג : ( אל תרמו . כאזרח מכם ( לד : ( כמו אזרח , כמו מי שנולד בארץ וזכאי לכל הזכויות . ובמשורה ( לה : ( משורה = כלי למדידת נוזלים . בזמן קניה ומכירה תמדדו ותשקלו בצורה מדיקת . מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק ( לו : ( כלי מדידה ושקילה שצריכים להיות מדיקים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר