עמוד:94

יג לא תעשק את רעך ולא תגזל , לא תלין פע ת שכיר אתך עד בקר . יד לא תקלל חרש , ולפני עור לא תתן מכשל , ויראת מאלהיך , אני יהוה . טו לא תעשו עול במשפט , לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול , בצדק תשפט עמיתך . טז לא תלך רכיל בעמיך , לא תעמד על דם רעך . אני יהוה . יז לא תשנא את אחיך בלבבך , הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא . יח לא תקם ולא תטר את בני עמך , ואהבת לרעך כמוך . אני יהוה . לא תעשק ( יג : ( אל תפגע בנזקקים , באנשים חלשים בחברה , ותהיה הוגן כלפיהם . ולא תגזל ( יג : ( אל תקח ממישהו דבר בכוח . לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר ( יג : ( תשלם לעובד שלך את השכר שלו באותו היום , אל תתן לשכר שלו להשאר אצלך בלילה . עול במשפט ( טו : ( אי-צדק במשפט . לא תשא פני דל ( טו : ( אל תשפט לטובת הדלים כשהם לא צודקים , תתיחס אל הנזקקים כפי שמגיע להם . ולא תהדר פני גדול ( טו : ( אל תתן הדר וכבוד לאנשים המכבדים כשהם לא צודקים . לא תלך רכיל בעמיך ( טז : ( אל תרכל על אנשים סביבך , אל תספר דברים על אנשים אחרים . לא תעמד על דם רעך ( טז : ( אם תראה אדם שמנסים להרג אותו – אל תתעלם , נסה להציל אותו . הוכח תוכיח ( יז : ( אם תראה שמישהו עושה מעשה רע – אל תתעלם , תעיר לו ותעביר עליו בקרת . ולא תשא עליו חטא ( יז : ( כדי שהחטא של חברך לא יחשב לחטא שלך . לא תקם ( יח : ( אל תנקם , אל תחזיר רעה למי שפגע בך . ולא תטר ( יח : ( אל תשמר בלב כעס עליו . ואהבת לרעך כמוך ( יח : ( תאהב את האדם האחר כמו שאתה אוהב את עצמך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר