עמוד:86

מ ( לד-לח ) בפרקים הקודמים בני ישראל הכינו את אהל מועד ואת כל הכלים שיהיו בו . עכשו , כשהכל מוכן , הם מקימים את האהל – שיהיה המקדש שילוה אותם במסע במדבר . בתוך האהל הם שמים את ארון הברית , המנורה , השלחן , המזבח והכיור . בפרק מספר גם על ענן שכסה את המשכן : כשהענן היה עולה מעל המשכן , זה היה סימן שצריך להמשיך ללכת . הענן והמשכן לד ויכס הענן את אהל מועד , וכבוד יהוה מלא את המשכן . לה ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן , וכבוד יהוה מלא את המשכן . לו ובהעלות הענן מעל המשכן , יסעו בני ישראל , בכל מסעיהם . לז ואם לא יעלה הענן , ולא יסעו עד יום העלתו . לח כי ענן יהוה על המשכן יומם , ואש תהיה לילה בו , לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם . ויכס ( לד : ( כסה . אהל מועד ( לד : ( אהל שהקימו בני ישראל במדבר ובו עבדו את ה' לפני שהקימו את בית המקדש בירושלים . וכבוד יהוה ( לד : ( התגלות . ה' מלא ( לד : ( מלא . המשכן ( לד : ( אהל מועד , המקום שבו עבדו את ה' לפני שבית המקדש נבנה . ובהעלות הענן ( לו : ( כשהענן היה עולה , כשהענן היה מתרומם . בכל מסעיהם ( לו : ( לכל הנדודים והמסעות שלהם במדבר . ולא יסעו עד יום העלתו ( לז : ( בני ישראל לא היו נוסעים עד שהענן היה עולה מהמשכן . ואש תהיה לילה בו ( לח : ( בלילה היתה אש בענן שמעל המשכן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר