עמוד:84

כט ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחתהעדת ביד משה ברדתו מן ההר , ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו . ל וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו , וייראו מגשת אליו . לא ויקרא אלהם משה וישבו אליו אהרן וכל הנשאים בעדה , וידבר משה אלהם . לב ואחרי כן נגשו כל בני ישראל , ויצום את כל אשר דבר יהוה אתו בהר סיני . לג ויכל משה מדבר אתם , ויתן על פניו מסוה . לד ובבא משה לפני יהוה לדבר אתו , יסיר את המסוה עד צאתו , ויצא ודבר אל בני ישראל את אשר יצוה . לה וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני משה , והשיב משה את המסוה על פניו עד באו לדבר אתו . לחת העדת ( כט : ( לוחות הברית . קרן עור פניו ( כט : ( עור הפנים שלו זרח , הפיץ אור . בדברו אתו ( כט : ( מפני שהוא דבר עם . ה' וייראו מגשת אליו : ( ל ) פחדו להתקרב אליו . ויכל ... מדבר אתם ( לג : ( סים לדבר אתם . ויתן על פניו מסוה ( לג : ( שם על פניו כסוי . ובבא ( לד : ( וכאשר משה היה בא . עד באו לדבר אתו ( לה : ( עד שהלך שוב לדבר עם . ה'

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר