עמוד:80

כ ויקח את העגל אשר עשו וישרף באש , ויטחן עד אשר דק , ויזר על פני המים , וישק את בני ישראל . כא ויאמר משה אל אהרן : מה עשה לך העם הזה , כי הבאת עליו חטאה גדלה ? כב ויאמר אהרן : אל יחר אף אדני . אתה ידעת את העם כי ברע הוא . כג ויאמרו לי : עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו , כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים , לא ידענו מה היה לו . כד ואמר להם : למי זהב , התפרקו ויתנו לי . ואשלכהו באש , ויצא העגל הזה . כה וירא משה את העם כי פרע הוא , כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם . בני לוי הורגים את החוטאים כו ויעמד משה בשער המחנה , ויאמר : מי ליהוה אלי ! ויאספו אליו כל בני לוי . כז ויאמר להם : כה אמר יהוה אלהי ישראל : שימו איש חרבו על ירכו , עברו ושובו משער לשער במחנה , והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו . ויטחן עד אשר דק : ( כ ) טחן ורסק את עגל הזהב עד שהיה דק כאבקה . ויזר על פני המים : ( כ ) זרה , פזר על פני המים . וישק : ( כ ) השקה . חטאה גדלה ( כא : ( חטא גדול , מעשה רע מאוד . כי ברע הוא ( כב : ( העם רגיל לעשות רע . למי זהב התפרקו ( כד : ( מי שיש לו תכשיטי זהב שיסיר אותם . פרע הוא ( כה : ( העם פרוע , לא מתנהג לפי הכללים . פרעה אהרן ( כה : ( אהרן פרע אותו , גרם לעם להיות פרוע . לשמצה בקמיהם ( כה : ( אהרן גרם להם להיות ללעג בעיני האויבים שלהם . מי ליהוה אלי ( כו : ( מי שרוצה לפעל למען ה' שיבוא אלי . שימו איש חרבו על ירכו ( כז : ( כל אחד יחגר את כלי הנשק שלו . איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו ( כז : ( אפלו את האנשים שקרובים אליכם ביותר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר