עמוד:78

משה מרגיע את הכעס של ה' יא ויחל משה את פני יהוה אלהיו , ויאמר : למה יהוה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה ? יב למה יאמרו מצרים לאמר : ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם מעל פני האדמה ? שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך . יג זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר אלהם : ארבה את זרעכם ככוכבי השמים , וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם , ונחלו לעלם . יד וינחם יהוה על הרעה אשר דבר לעשות לעמו . משה חוזר אל מחנה ישראל טו ויפן וירד משה מן ההר , ושני לחת העדת בידו , לחת כתבים משני עבריהם , מזה ומזה הם כתבים . טז והלחת מעשה אלהים המה , והמכתב מכתב אלהים הוא , חרות על הלחת . יז וישמע יהושע את קול העם ברעה , ויאמר אל משה : קול מלחמה במחנה . ויחל משה את פני יהוה אלהיו ( יא : ( משה התחנן אל . ה' ברעה ( יב : ( בשביל לעשות רע , מתוך כונה רעה . ולכלתם ( יב : ( להרג ולהשמיד אותם . שוב מחרון אפך ( יב : ( תפסיק לכעס . והנחם ( יב : ( שנה את ההחלטה שלך להשמיד את העם . ונחלו לעלם ( יג : ( יתישבו , יגורו בארץ ישראל לעולם . והמכתב ( טז : ( הכתב שעל הלוחות . ברעה ( יז : ( בזמן שהוא מריע , כשהוא צועק . קול מלחמה במחנה ( יז : ( הקולות מן המחנה הם קולות של מלחמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר