עמוד:77

ה' כועס על בני ישראל ז וידבר יהוה אל משה : לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים . ח סרו מהר מן הדרך אשר צויתם , עשו להם עגל מסכה , וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו : אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים . ט ויאמר יהוה אל משה : ראיתי את העם הזה , והנה עם קשה ערף הוא . י ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכ ם , ואעשה אותך לגוי גדול . שחת : ( ז ) השחית , קלקל את דרכו , התנהג רע . סרו : ( ח ) סטו מדרך הישר , עזבו את הדרך שה' צוה עליהם ללכת בה . עם קשה ערף : ( ט ) עם סרבן , עם עקשן . ויחר אפי בהם : ( י ) אכעס עליהם . ואכלם : ( י ) אכלה אותם , אשמיד את העם . לגוי גדול : ( י ) ממך ( ממשה ) יצא עם גדול שיבוא במקום העם שחטא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר