עמוד:76

ד ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה , ויאמרו : אלה אלהיך ישראל , אשר העלוך מארץ מצרים . ה וירא אהרן , ויבן מזבח לפניו , ויקרא אהרן ויאמר : חג ליהוה מחר . ו וישכימו ממחרת , ויעלו עלת ויגשו שלמים , וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק . ויצר אתו בחרט ... עגל מסכה : ( ד ) עשה מהזהב פסל בצורת עגל . ויעלו עלת ויגשו שלמים : ( ו ) הקריבו קרבנות . אלההאלהים שהעלואתכם מארץמצרים ! תתנוהכל . שיהיה לנו אלהים !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר