עמוד:73

כד ( יב-יח ) אחרי מעמד הר סיני , שבו שמעו כל ישראל את עשרת הדברות , אלהים צוה על משה לעלות להר ולקבל את לוחות הברית – שעליהם היו כתובים הדברות . משה עלה לבדו להר , וכלם המתינו למטה 40 ... יום ו-40 לילה ... משה עולה להר סיני לקבל את לוחות הברית יב ויאמר יהוה אל משה : עלה אלי ההרה והיה שם , ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם . יג ויקם משה ויהושע משרתו , ויעל משה אל הר האלהים . יד ואל הזקנים אמר : שבו לנו בזה , עד אשר נשוב אליכם , והנה אהרן וחור עמכם , מי בעל דברים יגש אלהם . טו ויעל משה אל ההר , ויכס הענן את ההר . טז וישכן כבוד יהוה על הר סיני , ויכסהו הענן ששת ימים , ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן . יז ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל . יח ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר , ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה . לחת האבן ( יב : ( שני לוחות אבן . לוח אבן הוא חתיכת אבן רחבה ושטוחה שהיו כותבים עליה . והתורה והמצוה ( יב : ( החקים , ההוראות והצוויים של . ה' להורתם ( יב : ( ללמד אותם . מי בעל דברים ( יד : ( מי שיש לו וכוח , מי שיש לו סכסוך עם מישהו . יגש אלהם ( יד : ( יפנה אל אהרן וחור . וישכן כבוד יהוה על הר סיני ( טז : ( ה' היה על הר סיני . כאש אכלת ( יז : ( כמו אש שורפת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר