עמוד:72

בני ישראל מפחדים לשמע את ה' יד וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן , וירא העם וינעו ויעמדו מרחק . טו ויאמרו אל משה : דבר אתה עמנו ונשמעה , ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות . טז ויאמר משה אל העם : אל תיראו , כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים , ובעבור תהיה יראתו על פניכם , לבלתי תחטאו . יז ויעמד העם מרחק , ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים . יח ויאמר יהוה אל משה : כה תאמר אל בני ישראל : אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם . פן נמות ( טו : ( כדי שלא נמות . אל תיראו ( טז : ( אל תפחדו . לבעבור נסות אתכם ( טז : ( כדי לנסות ולבחן אתכם . ובעבור תהיה יראתו על פניכם ( טז : ( כדי שתהיה בכם יראת אלהים , כדי שתכבדו את אלהים ותפחדו מפניו . לבלתי תחטאו ( טז : ( כדי שלא תחטאו . הערפל ( יז : ( ענן כבד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר