עמוד:66

העם מקבל את דברי ה' ז ויבא משה ויקרא לזקני העם , וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר צוהו יהוה . ח ויענו כל העם יחדו ויאמרו : כל אשר דבר יהוה נעשה . וישב משה את דברי העם אל יהוה . בני ישראל מתכוננים למעמד הר סיני ט ויאמר יהוה אל משה : הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך , וגם בך יאמינו לעולם . ויגד משה את דברי העם אל יהוה . י ויאמר יהוה אל משה : לך אל העם וקדשתם היום ומחר , וכבסו שמלתם . יא והיו נכנים ליום השלישי , כי ביום השלשי ירד יהוה לעיני כל העם על הר סיני . יב והגבלת את העם סביב לאמר : השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו , כל הנגע בהר מות יומת . וישם לפניהם : ( ז ) אמר להם . בעב הענן : ( ט ) בענן כבד וסמיך . וקדשתם : ( י ) תקדש אותם . שמלתם : ( י ) בגדיהם . נכנים ( יא : ( מוכנים . והגבלת ( יב : ( תשים גבול סביב ההר כדי שאף אחד לא יעלה עליו . השמרו לכם עלות בהר ( יב : ( הזהרו מלעלות להר , אסור לכם לעלות להר . ונגע בקצהו ( יב : ( אסור לנגע אפלו בקצה ההר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר