עמוד:65

יט בני ישראל מתכוננים לארוע חשוב שיקרה בפרק הבא – מעמד הר סיני וקבלת התורה . איך מתכוננים ? בני ישראל התרחצו וכבסו את בגדיהם , ואסור היה להם להתקרב אל הר סיני . ואז , אחרי שלושה ימים ... התחיל המעמד המיחד : אלהים התגלה בהר סיני בקולות וברקים , בענן כבד ובקול שופר . משה מדבר עם ה' בהר סיני א בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים , ביום הזה באו מדבר סיני . ב ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר , ויחן שם ישראל נגד ההר . ג ומשה עלה אל האלהים , ויקרא אליו יהוה מן ההר לאמר : כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל : ד אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים , ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי . ה ועתה אם שמוע תשמעו בקלי , ושמרתם את בריתי , והייתם לי סג ה מכל העמים , כי לי כל הארץ . ו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש , אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל . נגד : ( ב ) מול . ואשא אתכם על כנפי נשרים : ( ד ) הוצאתי אתכם ממצרים כמו נשר שנושא את גוזליו על כנפיו , בבטחון ובמהירות . ושמרתם את בריתי : ( ה ) תקימו את הברית , את ההסכם שלכם אתי . סגלה : ( ה ) אוצר , דבר חביב ויקר . ממלכת כהנים וגוי קדוש : ( ו ) עם קדוש שיש לו תפקיד מיחד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר