עמוד:64

ז וברב גאונך תהרס קמיך , תשלח חרנך יאכלמו כקש . ח וברוח אפיך נערמו מים , נצבו כמו נד נזלים , קפאו תהמת בלב ים . ט אמר אויב : ארדף אשיג אח ק שלל , תמלאמו נפשי , אריק חרבי תורישמו ידי . י נשפת ברוחך כסמו ים , צללו כעופרת במים אדירים . יא מי כמכה באלם יהוה , מי כמכה נאדר בקדש , נורא תהלת עשה פלא . קמיך : ( ז ) מי שקם נגדך , האויבים שלך . חרנך יאכלמו כקש : ( ז ) הכעס של ה' יאכל את האויבים כמו אש ששורפת את הקש . נערמו : ( ח ) נאספו כערמה , הצטברו . נד : ( ח ) עמוד מים . אחלק שלל , תמלאמו נפשי , אריק חרבי תורישמו ידי : ( ט ) האויב רוצה לקחת לעצמו רכוש , לשלף את החרב שלו ולהכניע את בני ישראל . כסמו : ( י ) כסה אותם . כעופרת : ( י ) כמו עופרת ( מתכת כבדה ששוקעת במים במהירות . ( מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא ( יא : ( אין כמו ה' - שיכול לעשות נסים ונפלאות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר