עמוד:61

ים סוף נבקע לשנים - ואחר כך חוזר למצבו הרגיל יט ויסע מלאך האלהים ההלך לפני מחנה ישראל , וילך מאחריהם . ויסע עמוד הענן מפניהם , ויעמד מאחריהם . כ ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל , ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה , ולא קרב זה אל זה כל הלילה . כא ויט משה את ידו על הים , ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה , וישם את הים לחרבה , ויבקעו המים . כב ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה , והמים להם חומה מימינם ומשמאלם . ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם ( יט : ( עמוד הענן , שנמצא בדרך כלל לפני מחנה בני ישראל , עבר לאחור . ולא קרב זה אל זה : ( כ ) מחנה המצרים לא התקרב אל מחנה בני ישראל . ויולך יהוה את הים ( כא : ( ה' הוליך את הים , הזיז אותו . ברוח קדים ( כא : ( באמצעות רוח שבאה ממזרח . קדם = מזרח . עזה ( כא : ( חזקה . וישם את הים לחרבה ( כא : ( הפך את הים ליבשה . יה ! איזה פלא ! זה נס !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר