עמוד:58

פרעה רודף אחרי בני ישראל ה ויגד למלך מצרים כי ברח העם , ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם , ויאמרו : מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו ? ו ויאסר את רכבו , ואת עמו לקח עמו . ז ויקח שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים , ושלשם על כ ו . ח ויחזק יהוה את לב פרעה מלך מצרים , וירדף אחרי בני ישראל , ובני ישראל יצאים ביד רמה . ט וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על הים , כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו , על פי החירת לפני בעל צפן . ויהפך לבב פרעה : ( ה ) פרעה התחרט ששחרר את בני ישראל . ויאסר את רכבו : ( ו ) קשר , רתם את הסוסים למרכבה שלו . רכב בחור : ( ז ) מרכבות מבחרות , הטובות ביותר . רכב מצרים : ( ז ) מרכבות של צבא מצרים ( שהיו פשוטות יותר מ"רכב בחור . ( " ושלשם על כלו : ( ז ) מפקדים על כל צבא מצרים . ביד רמה : ( ח ) בבטחון . הצילו ! המצרים רודפים אחרינו !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר