עמוד:56

בני ישראל יוצאים ממצרים אל המדבר יז ויהי בש ח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים , כי קרוב הוא , כי אמר אלהים : פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה . יח ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוף , וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים . יט ויקח משה את עצמות יוסף עמו , כי השבע השביע את בני ישראל לאמר : פקד יפקד אלהים אתכם והעליתם את עצמתי מזה אתכם . כ ויסעו מסכת , ויחנו באתם בקצה המדבר . כא ויהוה הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם הדרך , ולילה בעמוד אש להאיר להם , ללכת יומם ולילה . כב לא ימיש עמוד הענן יומם , ועמוד האש לילה , לפני העם . בשלח פרעה את העם ( יז : ( כאשר פרעה שלח את בני ישראל . ולא נחם ( יז : ( לא הנחה אותם , לא הוביל אותם . פן ינחם העם ( יז : ( כדי שבני ישראל לא יתחרטו . ויסב ( יח : ( סובב . ים סוף ( יח : ( לכוון ים סוף . וחמשים ( יח : ( מצידים בכלי מלחמה . עלו ... מארץ מצרים ( יח : ( יצאו ממצרים . פקד יפקד ( יט : ( יזכר . באתם בקצה המדבר : ( כ ) במקום שנקרא אתם שנמצא בגבול המדבר . יומם ( כא : ( ביום . בעמוד ענן ( כא : ( ענן שלוה את בני ישראל , הגן עליהם והראה להם את הדרך . לנחתם הדרך ( כא : ( להנחות אותם , להראות להם את הדרך . לא ימיש ( כב : ( לא יזוז , לא יעזב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר