עמוד:54

ה והיה כי יביאך יהוה אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת לך , ארץ זבת חלב ודבש , ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה : ו שבעת ימים תאכל מצת , וביום השביעי חג ליהוה . ז מצות יאכל את שבעת הימים , ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך . ח והגדת לבנך ביום ההוא לאמר : בעבור זה עשה יהוה לי בצאתי ממצרים . ט והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך , למען תהיה תורת יהוה בפיך , כי ביד חזקה הוצאך יהוה ממצרים . י ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה . הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי : ( ה ) עמים שגרו בארץ ישראל לפני שעם ישראל הגיע אליה . ארץ זבת חלב ודבש : ( ה ) ארץ פוריה שהכל צומח בה בשפע . העבדה הזאת : ( ה ) החקים של החג הזה . שאר : ( ז ) בצק שהחמיץ ותפח . גבלך : ( ז ) השטח שבתוך הגבולות שלך , האזור שבו אתה גר . בעבור זה עשה יהוה לי בצאתי ממצרים : ( ח ) מקימים את החקים של חג הפסח כדי לזכר את מה שה' עשה בשבילנו כשיצאנו ממצרים . לאות : ( ט ) לסימן . בין עיניך : ( ט ) על המצח . למען תהיה תורת יהוה בפיך : ( ט ) כדי שתורת ה' תהיה אתך תמיד . החקה : ( י ) החקים , חקי הפסח . למועדה : ( י ) בזמן הקבוע לה , בתאריך קבוע . מימים ימימה : ( י ) משנה לשנה , לעולם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר