עמוד:53

יג א-י ) , יז-כב ) בפרק מזכרות מצוות הקשורות לפסח , ואחת המצוות היא החובה לספר על היציאה ממצרים ולזכר את כל המעשים המפלאים שהתרחשו בזמן יציאת מצרים . וזה מה שאנחנו עושים בכל שנה בליל הסדר ! ה' מצוה שהבכורות של האדם והבהמות יהיו קדש א וידבר יהוה אל משה לאמר : ב קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה , לי הוא . משה מצוה על עם ישראל לחגג את חג הפסח ג ויאמר משה אל העם : זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים , כי בחזק יד הוציא יהוה אתכם מזה , ולא יאכל חמץ . ד היום אתם יצאים בחדש האביב . קדש לי : ( ב ) תקדיש לי , תקח אותו והוא יהיה שיך לי . פטר כל רחם : ( ב ) כנוי לבכור , הראשון שנולד לאמו . בחזק יד : ( ג ) ביד חזקה , בכוח . חמץ : ( ג ) בצק שתפח או כל אכל אחר שתפח . בחדש האביב : ( ד ) בחדש ניסן , שחל בעונת האביב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר