עמוד:51

בני ישראל יוצאים ממצרים לד וישא העם את בצקו טרם יחמץ , משארתם צררת בשמלתם על שכמם . לה ובני ישראל עשו כדבר משה , וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלת . לו ויהוה נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום , וינצלו את מצרים . לז ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה , כשש מאות אלף רגלי הגברים לבדמטף . לח וגם ערב רב עלה אתם , וצאן ובקר מקנה כבד מאד . וישא העם את בצקו ( לד : ( העם נשא , לקח , את הבצק שהכין . טרם יחמץ ( לד : ( לפני שהבצק הספיק להחמיץ , לפני שתפח . משארתם ( לד : ( המשארות שלהם , הכלים שבהם לשו את הבצק . צררת בשמלתם ( לד : ( קשורות בצרור וארוזות בתוך הבגדים שלהם . שכמם ( לד : ( כתפיהם . וישאלו ( לה : ( לקחו . נתן את חן העם בעיני מצרים ( לו : ( עם ישראל מצא חן בעיני המצרים , ה' גרם למצרים לחבב את בני ישראל . וישאלום ( לו : ( נתנו להם . וינצלו את מצרים ( לו : ( בני ישראל נצלו את המצרים ( לקחו מהם כלי כסף וכלי זהב ובגדים . ( רגלי ( לז : ( האנשים שהלכו ברגל . לבד מטף ( לז : ( מלבד הילדים ( המספר של בני ישראל שיצאו ממצרים לא כלל את מספר הילדים . ( ערב רב ( לח : ( אנשים שגרו במצרים אבל לא היו מעם ישראל . מקנה כבד מאד ( לח : ( הרבה מאוד צאן ובקר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר