עמוד:49

המכה האחרונה - מכת בכורות כט ויהי בחצי ה ילה ויהוה הכה כל בכור בארץ מצרים , מבכר פרעה הישב על כסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור , וכל בכור בהמה . ל ויקם פרעה לילה , הוא וכל עבדיו וכל מצרים , ותהי צעקה גדלה במצרים , כי אין בית אשר אין שם מת . בחצי הלילה ( כט : ( בחצות הלילה , באמצע הלילה . מבכר פרעה הישב על כסאו עד בכור השבי ( כט : ( מהבן הבכור החשוב ביותר ועד לבן הבכור מהמעמד הנמוך ביותר , כלומר – כל הבנים הבכורים . הישב על כסאו ( כט : ( שיושב על כסא המלכות . בכור השבי ( כט : ( הבן הבכור של שבוי או אסיר . בבית הבור ( כט : ( בבית הסהר . וכל מצרים : ( ל ) כל העם המצרי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר