עמוד:37

יג ויעשו כן , ויט אהרן את ידו במטהו ויך את עפר הארץ , ותהי הכנם באדם ובבהמה . כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים . יד ויעשו כן החרטמים בלטיהם להוציא את הכנים ולא יכלו . ותהי הכנם באדם ובבהמה . טו ויאמרו החרטמם אל פרעה : אצבע אלהים הוא . ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם , כאשר דבר יהוה . טז ויאמר יהוה אל משה : השכם בבקר והתיצב לפני פרעה , הנה יוצא המימה , ואמרת אליו : כה אמר יהוה : שלח עמי ויעבדני . יז כי אם אינך משלח את עמי , הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערב , ומלאו בתי מצרים את הערב , וגם האדמה אשר הם עליה . יח והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן אשר עמי עמד עליה , לבלתי היות שם ערב , למען תדע כי אני יהוה בקרב הארץ . יט ושמתי פדת בין עמי ובין עמך , למחר יהיה האת הזה . כ ויעש יהוה כן , ויבא ערב כבד ביתה פרעה ובית עבדיו , ובכל ארץ מצרים תשחת הארץ מפני הערב . כא ויקרא פרעה אל משה ולאהרן , ויאמר : לכו זבחו לאלהיכם בארץ . כב ויאמר משה : לא נכון לעשות כן , כי תועבת מצרים נזבח ליהוה אלהינו . הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלנו ? כג דרך שלשת ימים נלך במדבר , וזבחנו ליהוה אלהינו כאשר יאמר אלינו . כד ויאמר פרעה : אנכי אשלח אתכם וזבחתם ליהוה אלהיכם במדבר , רק הרחק לא תרחיקו ללכת , העתירו בעדי . כה ויאמר משה : הנה אנכי יוצא מעמך והעתרתי אל יהוה , וסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו מחר , רק אל יסף פרעה התל , לבלתי שלח את העם לזבח ליהוה . כו ויצא משה מעם פרעה , ויעתר אל יהוה . כז ויעש יהוה כדבר משה , ויסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו , לא נשאר אחד . כח ויכבד פרעה את לבו גם בפעם הזאת , ולא שלח את העם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר