עמוד:34

מכת הדם יד ויאמר יהוה אל משה : כבד לב פרעה , מאן לשלח העם . טו לך אל פרעה בבקר הנה יצא המימה , ונצבת לקראתו על שפת היאר , והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך . טז ואמרת אליו : יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר : שלח את עמי , ויעבדני במדבר . והנה לא שמעת עד כה . יז כה אמר יהוה : בזאת תדע כי אני יהוה : הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאר , ונהפכו לדם . יח והדגה אשר ביאר תמות ובאש היאר , ונלאו מצרים לשתות מים מן היאר . יט ויאמר יהוה אל משה : אמר אל אהרן : קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים על נהרתם על יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם , ויהיו דם . והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים . כ ויעשו כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה , וירםבמטה ויך את המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו , ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם . כא והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר , ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאר . ויהי הדם בכל ארץ מצרים . כבד לב פרעה ( יד : ( פרעה מתעקש . מאן ( יד : ( הוא מסרב . המימה ( טו : ( אל המים של היאור . ונצבת לקראתו ( טו : ( תעמד מולו . בזאת תדע כי אני יהוה ( יז : ( בעזרת המעשה הבא שאעשה תדע מיהו . ה' והדגה ( יח : ( הדגים . ובאש ( יח : ( יבאיש , יסריח . ונלאו ( יח : ( לא יוכלו . ונטה ידך ( יט : ( הושט את ידך . מקוה מימיהם ( יט : ( מקומות שהמים נקוים ונאספים בהם . וירם במטה : ( כ ) הרים את המטה . ויך : ( כ ) הכה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר