עמוד:32

משה ואהרן לפני פרעה ח ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר : ט כי ידבר אלכם פרעה לאמר : תנו לכם מופת , ואמרת אל אהרן : קח את מטך והשלך לפני פרעה , יהי לתנין . י ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה , וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו , ויהי לתנין . יא ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים , ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן . יב וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם , ויבלע מטה אהרן את מטתם . יג ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם , כאשר דבר יהוה . מופת : ( ט ) מעשה פלאי שמוכיח את כוחו של . ה' מטך : ( ט ) המטה שלך , המקל שלך . והשלך : ( ט ) תשליך , תזרק . חרטמי מצרים ( יא : ( קוסמים או מכשפים . בלהטיהם ( יא : ( בעזרת הלהטוטים שלהם , בעזרת מעשי הכשוף שלהם . ויחזק לב פרעה ( יג : ( לב פרעה נעשה קשה , פרעה התעקש לא לשלח את בני ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר