עמוד:31

ד ולא ישמע אלכם פרעה , ונתתי את ידי במצרים , והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים . ה וידעו מצרים כי אני יהוה בנטתי את ידי על מצרים , והוצאתי את בני ישראל מתוכם . ו ויעש משה ואהרן , כאשר צוה יהוה אתם כן עשו . ז ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש ושמנים שנה בדברם אל פרעה . ונתתי את ידי במצרים : ( ד ) אפגע במצרים . צבאתי : ( ד ) "הצבא" של , ה' עם ישראל . בשפטים : ( ד ) ענשים ( שהמצרים יקבלו . ( בנטתי את ידי על מצרים : ( ה ) כאשר אפגע במצרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר