עמוד:28

טז תבן אין נתן לעבדיך , ולבנים אמרים לנו עשו . והנה עבדיך מכים וחטאת עמך . יז ויאמר : נרפים אתם נרפים . על כן אתם אמרים : נלכה נזבחה ליהוה . יח ועתה לכו עבדו , ותבן לא ינתן לכם , ותכן לבנים תתנו . יט ויראו שטרי בני ישראל אתם ברע לאמר : לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו . השוטרים מתלוננים לפני משה ואהרן כ ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה . כא ויאמרו אלהם : ירא יהוה עליכם וישפט , אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו , לתת חרב בידם להרגנו . כב וישב משה אל יהוה ויאמר : אדני , למה הרעתה לעם הזה ? למה זה שלחתני ? כג ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך , הרע לעם הזה , והצל לא הצלת את עמך . וחטאת עמך ( טז : ( והעם שלך ( המצרים ) חוטאים כלפינו . ותכן לבנים ( יח : ( כמות הלבנים שאתם צריכים להכין באותו היום . ברע ( יט : ( במצב לא טוב , בצרות . ויפגעו : ( כ ) פגשו . נצבים : ( כ ) עומדים . ירא יהוה עליכם וישפט ( כא : ( ה' יראה אתכם ויעניש אתכם . הבאשתם את ריחנו ( כא : ( גרמתם לפרעה ועבדיו לכעס עלינו . לתת חרב בידם להרגנו ( כא : ( גרמתם להם לרצות להרג אותנו . הרעתה ( כב : ( עשית רע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר