עמוד:27

יב ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקשש קש לתבן . יג והנגשים אצים לאמר : כ ו מעשיכם דבר יום ביומו , כאשר בהיות התבן . יד ויכו שטרי בני ישראל אשר שמו עלהם נגשי פרעה לאמר : מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשם , גם תמול גם היום ? טו ויבאו שטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמר : למה תעשה כה לעבדיך ? ויפץ ( יב : ( התפזר . כלו ( יג : ( סימו . דבר יום ביומו ( יג : ( כמו בכל יום . כאשר בהיות התבן ( יג : ( כמו שהספקתם כשנתנו לכם את התבן ולא הייתם צריכים למצא אותו בעצמכם . שטרי בני ישראל ( יד : ( אנשים מבני ישראל שהיו אחראים שהעבודה תתבצע . חקכם ( יד : ( החק הקבוע , כמות הלבנים שהייתם צריכים להכין באותו היום . מהיום – אין תבן ! פרעה , למה אתה עושה לנו את זה ? אין תבן ? איך נכין לבנים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר