עמוד:20

ה’ שולח את משה להוציא את עם ישראל ממצרים ז ויאמר יהוה : ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים , ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו , כי ידעתי את מכאביו . ח וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה , אל ארץ זבת חלב ודבש , אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי . ט ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי , וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם . י ועתה לכה , ואשלחך אל פרעה , והוצא את עמי בני ישראל ממצרים . עני עמי : ( ז ) הקשי והמצוקה של העם שלי . נגשיו : ( ז ) נוגשים הם אנשים שמפקחים על העבודה ומזרזים באכזריות את העובדים . ארץ זבת חלב ודבש : ( ח ) ארץ פוריה שהכל צומח בה בשפע . הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי : ( ח ) עמים שגרו בארץ ישראל לפני שעם ישראל הגיע אליה . ואשלחך : ( י ) אשלח אותך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר