עמוד:16

טו וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה . ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר . משה פוגש את בנות רעואל כהן מדין - ליד הבאר טז ולכהן מדין שבע בנות . ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן . יז ויבאו הרעים ויגרשום . ויקם משה ויושען , וישק את צאנם . ויבקש ( טו : ( בקש , רצה . על הבאר ( טו : ( ליד הבאר . ותדלנה ( טז : ( שאבו בדלי מים מן הבאר . הרהטים ( טז : ( רהט = שקת , מכל מים ארך שהבהמות שותות ממנו . רהט נמצא ליד המעין או הבאר . ויושען ( יז : ( הציל אותן . איך אתם מתנהגים ? רועים רעים ! וואו ... מי זה ?! טוב , לא לכעס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר