עמוד:14

ז ותאמר אחתו אל בת פרעה : האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית , ותינק לך את הילד ? ח ותאמר לה בת פרעה : לכי . ותלך העלמה ותקרא את אם הילד . ט ותאמר לה בת פרעה : היליכי את הילד הזה והינקהו לי , ואני אתן את שכרך . ותקח האשה הילד ותניקהו . י ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה , ויהי לה לבן , ותקרא שמו משה , ותאמר : כי מן המים משיתהו . משה מגלה את הסבל של בני ישראל ומתערב יא ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם . וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו . יב ויפן כה וכה וירא כי אין איש , ויך את המצרי ויטמנהו בחול . האלך : ( ז ) את רוצה שאני אלך ? מינקת : ( ז ) אשה שיכולה להיניק את התינוק . העלמה : ( ח ) הנערה , אחותו של התינוק . היליכי : ( ט ) קחי . ויהי לה לבן : ( י ) הוא היה כמו הבן שלה . מן המים משיתהו : ( י ) הוצאתי אותו מתוך המים . בסבלתם ( יא : ( את העבודה הקשה שלהם . ויפן כה וכה ( יב : ( פנה , הסתכל לכל הכוונים . ויך ( יב : ( הכה . ויטמנהו ( יב : ( טמן אותו , קבר והסתיר אותו . אלתכה , זהלאיפה ! עזב אותי ! מיאתה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר