עמוד:10

פרעה מצוה להרג כל בן שנולד לבני ישראל טו ויאמר מלך מצרים למי דת העברית , אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה . טז ויאמר : בי דכן את העבריות , וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו , ואם בת הוא וחיה . יז ותיראן המי דת את האלהים , ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים , ותחיין את הילדים . יח ויקרא מלך מצרים למילדת ויאמר להן : מדוע עשיתן הדבר הזה , ותחיין את הילדים ? יט ותאמרן המילדת אל פרעה : כי לא כנשים המצרית העברית , כי חיות הנה , בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו . כ וייטב אלהים למי דת , וירב העם ויעצמו מאד . למילדת ( טו : ( נשים שעוזרות לנשים אחרות בזמן הלדה . העברית ( טו : ( נשים מעם ישראל . בילדכן את העבריות ( טז : ( כאשר אתן עוזרות לנשים מעם ישראל ללדת . האבנים ( טז : ( המושב , המקום שעליו האשה יולדת . וחיה ( טז : ( תשאירו אותה בחיים . ותיראן המילדת את האלהים ( יז : ( המילדות יראו את , ה' האמינו בה' וכבדו אותו . ותחיין ( יז : ( השאירו בחיים , לא הרגו . כי לא כנשים המצרית העברית ( יט : ( הנשים מעם ישראל שונות מהנשים המצריות . חיות ( יט : ( בריאות ויולדות מהר . בטרם ( יט : ( לפני . וייטב אלהים למילדת : ( כ ) אלהים עשה שלמילדות יהיה טוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר