עמוד:7

המצרים מעבידים את בני ישראל בפרך ח ויקם מלך חדש על מצרים , אשר לא ידע את יוסף . ט ויאמר אל עמו : הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו . י הבה נתחכמה לו , פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו , ונלחם בנו ועלה מן הארץ . יא וישימו עליו שרי מסים , למען ענתו בסבלתם , ויבן ערי מסכנות לפרעה - את פתם ואת רעמסס . יב וכאשר יענו אתו , כן ירבה וכן יפרץ . ויקצו מפני בני ישראל . יג ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך . רב ועצום ממנו : ( ט ) רבים וחזקים מאתנו . הבה נתחכמה : ( י ) בואו נתחכם , נפעל בחכמה נגד עם ישראל . פן ירבה : ( י ) כדי שלא יתרבו . כי תקראנה מלחמה : ( י ) אם תפרץ מלחמה נגדנו . ונוסף : ( י ) יצטרף . ועלה מן הארץ : ( י ) ילחם במצרים מתוך ארץ מצרים . שרי מסים ( יא : ( אנשים שיפקחו על העבודה של בני ישראל בעבור המצרים . למען ענתו בסבלתם ( יא : ( כדי לענות אותם , לגרם להם ענויים באמצעות העבודה הקשה . ויבן ערי מסכנות ( יא : ( בני ישראל בנו ערים שהיו מחסנים , ערים שבהן אגרו מזון ורכוש של המלך . וכאשר יענו אתו , כן ירבה וכן יפרץ ( יב : ( ככל שגרמו לבני ישראל סבל רב יותר , כך הם התרבו עוד ועוד . ויקצו מפני בני ישראל ( יב : ( למצרים נמאס מבני ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר