עמוד:2

תורה לכיתה ג - שמות , ויקרא , במדבר , דברים עם ביאורים וציורים על פי תכנית הלימודים לכיתות ג לבתי הספר הממלכתיים כתיבת הביאורים : ד"ר יסכה זימרן ניהול הפיתוח : תמר סלהוב ליווי הפיתוח : מרים בלומנטל , ראש צוות מקרא , מטח ייעוץ דידקטי : נירה לוין , צוות חינוך לשוני , מטח ייעוץ מדעי : ד"ר רוני מגידוב תקצירים : נויה שגיב , תמר סלהוב בועיות דיבור בציורים : נויה שגיב עריכת לשון ומגדר : לפ לשיך איורים : מנחם הלברשטט עיצוב גרפי : שרית יוקר ניהול אמנותי : דני זוורו הבאה לדפוס : דני ל של תודה לרעות גרוס על הסיוע בניקוד ובהגהות . זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( ( תשע . 2015 - "ה כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב . 6901128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר