עמוד:206

. 10 עבודה בקבוצות : בונים דיאגרמה א . בחרו שאלה שהייתם רוצים לשאל את תלמידי הכתה . השאלה : ב . כתבו את שמות התלמידים ואת תשובותיהם בטבלה לאסוף נתונים שבעמוד הבא . ( אל תשכחו לכתב גם את עצמכם ( . ג . כמה תשובות שונות קבלתם ? כתבו את סוגי התשובות במקום המתאים בדיאגרמה שבעמוד . 208 ד . צבעו מלבנים בכל עמודה לפי הטבלה . ) אפשר לסמן כל סוג תשובה בצבע אחר כדי שיהיה קל יותר למנות ( . ה . הוסיפו כותרת לדיאגרמה שלכם . ו . כתבושאלותשאפשרלענותעליהןעלפי הדיאגרמה שבניתם וענו עליהן . מומלץ לתת לכל קבוצה להציג את הדיאגרמה שלה לפני הכיתה ולהסביר : מה הייתה השאלה של חברי הקבוצה ? אילו דברים מעניינים הם גילו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר