עמוד:202

. 8 לפניכם מערכת השעות של כתה ב בבית הספר 'חכמוני . ' א . מה תלמידי כתה ב לומדים ביום שני בשעה החמישית ? ב . כמה שעות הם לומדים ביום ששי ? ג . באילו ימים אין שעורי מתמטיקה ? ד . כמה מקצועות הם לומדים בכתה ב ? ה . כמה שעורי עברית יש להם בשבוע ? דיון על אילוּ מהשּׁאלוֹת היה קל לענוֹת על פּי מערכת השּׁעוֹת ? על איזוֹ שׁאלה היה מס ֻ בּךְ יוֹתר לענוֹת ? מנהלת בּית הסּפר רצתה לדעת כמּה שׁעוֹת בּשׁבוּע בּדיּוּק מלמּדים כל מקצוֹע . האם אפשׁר להראוֹת זאת בּדיאגרמת עמּוּדוֹת ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר