עמוד:200

. 6 תלמידי כתה ב בבית הספר 'חכמוני' זכו בתחרות ספורט בית ספרית והיו צריכים לבחר פרס . כל תלמיד אמר מה הוא מעדיף , והמורה ערך רשימה של האפשרויות השונות : בנו בעמוד הבא דיאגרמת עמודות על פי הרשימה : א . בדקו כמה עמודות יהיו בדיאגרמה שלכם . ב . כתבו כל אפשרות מתחת לאחת העמודות . ג . צבעו מספר מלבנים מתאים בכל עמודה . ד . כתבו כותרת לדיאגרמה במקום המתאים . . 7 א . איזו אפשרות הגיעה למקום הראשון ( הכי הרבה תלמידים בחרו בה (? כמה תלמידים בחרו בה ? האם נעה בחרה בה ? ב . איזו אפשרות הגיעה למקום השני ? ג . איזו אפשרות הגיעה למקום האחרון ? מי התלמידים שבחרו באפשרות זו ? ד . האם ניר ונעה בחרו באותה אפשרות ? דיון על אילוּ שׁאלוֹת קל יוֹתר לענוֹת על פּי הדּיאגרמה ? הצּיעוּ עוֹד שׁאלוֹת כאלּה . על אילוּ שׁאלוֹת אי אפשׁר לענוֹת על פּי הדּיאגרמה ? הצּיעוּ עוֹד שׁאלוֹת כאלּה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר