עמוד:199

. 4 ענו על השאלות . א . כמה ילדים צעירים יש בכתה ? ב . האם יש יותר מ 10 ילדים בכורים ? ג . באיזו קבוצה מספר הילדים הוא הגדול ביותר - בקבוצת הילדים הבכורים , הצעירים או האמצעיים ? ד . האם יש בנות בכורות בכתה ? ה . מה יש יותר , ילדים בכורים או אמצעיים ? בכמה יותר ? ו . מה יש יותר בכתה , בנים או בנות ? דיון אם יכנס לכתּה אוֹרח ויראה רק את הדּיאגרמה שׁהכנתּם , על אילוּ מהשּׁאלוֹת הוּא לֹא יוּכל לענוֹת ? . 5 כתבו שאלה אחת שאפשרלענותעליהעלפי הדיאגרמה ושאלה אחת שאי אפשר לענות עליה על פי הדיאגרמה וענו עליהן . לפניכם קבוצה של דבונים . מה משתף לכל הדבונים שבקבוצה ? הקיפו . אזנים : צבע : אף : בלי אף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר