עמוד:197

ב . דיאגרמות הילד הבכור – הילד הראשון שנולד להוריו , הילד הגדול במשפחה . ילד יחיד נחשב ילד בכור . הילד הצעיר – הילד האחרון שנולד להוריו , הילד הקטן במשפחה . ילד אמצעי - ילד הנמצא בין הבכור לצעיר . כשיש יותר מ 3 – ילדים במשפחה , יש כמה ילדים אמצעיים . . 1 כמה ילדים יש במשפחה שלכם ? . 2 השלימו ( מתוך המלים שלמטה : ( אני במשפחתי . הבכור - הבכורה אמצעי - אמצעית הצעיר - הצעירה דיון מה לדעתּכם ישׁ יוֹתר בּכתּה שׁלּכם , ילדים בּכוֹרים אוֹ ילדים צעירים ? ילדים צעירים אוֹ ילדים אמצעיּים ? מטרת העבודה הכיתתית והדיון היא להגיע לסידור הפתקים בעמודות . אם לא יציעו התלמידים סידור כזה , יש להעלות אותו במפורש כהכנה לפעילות הבאה . בסיום העבודה הכיתתית , כאשר כל הפתקים מסודרים בשלוש עמודות , אפשר להפוך את הפתקים כך שהשמות לא יהיו גלויים ולדון בשאלה : אילו דברים עדיין אפשר ללמוד על תלמידי הכיתה על סמך הפתקים ? עבודה כתתית א . כל תלמיד כותב את שמו על פתק מלבני . ( חשוב שלכל הפתקים יהיה אותו הגודל ( . ב . מחלקים את הלוח לשלושה חלקים וכותבים כותרת לכל חלק : בכור / בכורה , אמצעי / אמצעית , צעיר / צעירה . ג . כל תלמיד מדביק את הפתק שעליו שמו במקום המתאים על הלוח . דיון כמּה ילדים בּכוֹרים ישׁ בּכתּה ? מה ישׁ יוֹתר , ילדים צעירים אוֹ ילדים אמצעיּים ? הצּיעוּ איךְ לארדן את הפּתקים כךְ שׁיּהיה אפשׁר לענוֹת על השּׁאלוֹת בּקלּוּת . מהי הצורה הבאה ? מושית הב שית הקיפו . א . מרבע ב . מששה ג . מחמש ד . משלש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר