עמוד:148

כך נפתור במאונך תרגיל חיסור עם המרה . דוגמה : 42 - 28 = נכתוב את המספרים זה מתחת לזה , ונתחיל ביחידות . מכיוון שאין מספיק יחידות , נמיר עשרת אחת ב 10 יחידות . נמחוק את המספר הראשון בתרגיל ונכתוב מעליו כמה יחידות וכמה עשרות יש עכשיו . נחסר יחידות לפי התרגיל ונכתוב כמה יחידות נשארו מתחת לקו בטור היחידות . נחסר עשרות לפי התרגיל ונכתוב כמה עשרות נשארו בטור העשרות . המספר שקיבלנו מתחת לקו הוא תוצאת התרגיל . דיון איזה תּרגּיל חבּוּר מתאים לבדיקת התּוֹצאה שׁל התּרגּיל שׁבּדּ ֻ גמה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר