עמוד:138

ד . פתרון תרגילים במאנך כך נפתור במאונך תרגיל חיבור ללא המרה . דוגמה : 25 + 32 = נכתוב את המספרים זה מתחת לזה כך : ספרת יחידות מתחת לספרת יחידות , ספרת עשרות מתחת לספרת עשרות . נחבר את היחידות , ונכתוב את התוצאה מתחת לקו בטור היחידות . נחבר את העשרות , ונכתוב את התוצאה מתחת לקו בטור העשרות המספר שקיבלנו מתחת לקו הוא תוצאת התרגיל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר