עמוד:120

ג . חבור וחוסר . 1 אילו תרגילים אתם יכולים לפתר בלי להעזר במשטחים ? פתרו אותם . פתרו את התרגילים שנשארו בעזרת המשטחים . א 36 + 7 = ב 90- 13 = ג 47 + 5 = 29 + 29 = ד ה 2 + 53 = ו 52- 15 = ז 100- 1 = 54 + 17 = ח ט 68- 18 = י 37 + 63 = -78 3 = יא 31 + 11 = יב דיון איךְ פּתרתּם את התּרגּילים שׁבּהם לֹא נע ֱ זרתּם בּמשׁטחים ? מצאו כאן את התוצאות של התרגילים . בדיקה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר