עמוד:93

המבנה העשרוני - חלק ב תכן הענינים א . חבור עם המרה 95 ....................................................................... ב . חסור עם המרה 106 ...................................................................... ג . חבור וחסור 120 ............................................................................... ד . פתרון תרגילים במאנך 138 ........................................................ . ה חשובים עד 160 ...................................................................... 100 ו . המספרים עד 179 .............................................................. 1000 שוב חשוב - מדידת ארך 191 .......................................................... אבזרים לפרק משטחים - עשרות ויחידות , דף פסים מחיק , מדבקות ( במארז האבזרים )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר