עמוד:77

. א . 8 אלה תרגילים שלמדנו . הקיפו את התרגילים שאתם יודעים לפתר במהירות ופתרו אותם . 6 × 5 = 4 × 4 = 2 × 7 = 5 × 8 = 4 × 3 = 2 × 9 = 10 × 4 = 5 × 5 = 5 × 4 = 8 × 2 = 4 × 6 = 7 × 5 = ב . העזרו בציורים או בחשובים ופתרו את התרגילים שלא הקפתם . נסו ללמד אותם בעל פה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר