עמוד:76

. א . 6 כמה גלגלים יש ל 4 מכוניות ? גלגלים תּרגּיל כפל כמה גלגלים יש ל 4 אופנים ? גלגלים תּרגּיל כפל ב . כמה גלגלים יש ל 5 מכוניות ? גלגלים תּרגּיל כפל כמה גלגלים יש ל 5 אופנים ? גלגלים תּרגּיל כפל בפעילות 6 אפשר לדון בקשר שבין שני המקרים שבכל סעיף . ט . כפל ב 4 ג . כמה גלגלים יש ל 3 מכוניות ? גלגלים תּרגּיל כפל כמה גלגלים יש ל 6 אופנים ? גלגלים תּרגּיל כפל אתגר . 7 במגרש החניה יש אופנים ומכוניות . מיכל ספרה ומצאה שיש לכלם 20 גלגלים בסך הכל . רשמו שלוש אפשרויות למספר האופנים ולמספר המכוניות במגרש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר